[ FACEBOOK ] CODE F12 ĐA CHỨC NĂNG

Các chức năng
Đăng Lên Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn ( Accept All Friends)

Sử dụng

1. Coppy toàn bộ code ( nằm tại #2 )
2. Vào facebook
3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím chọn mục Console
4. Dán code bằng nút Ctrl + V

5. Enter và sử dụng chức năng ở bảng



5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment